Dcard

阿源

@ak47luck

3 篇文章・0 人追蹤
閒聊
阿源

覺得自己樣衰好冇自信,個人好灰

我細個開始就嘴突哨牙,一放鬆個口合唔埋,中學之前我都冇特別去介意同留意外表,但到上咗中學嘅時候就開始有人會笑我個嘴,話我樣衰,影我醜態之後成班笑,嗰陣開始我就開始好介意自己個嘴,唔敢笑,唔鍾意影相,會
愛心
1
4
收藏
阿源
不想錯過有趣的文章?追蹤我吧!