Dcard

C c 🌱

@y715089

85 篇文章・2002 人追蹤
C c 愛化妝 油性肌 |保養 |妝容 |花彩妝 IG • cchuimakeup IG - 日常眼妝為主,即時開箱、試用心得、空空賞、妝容等 DCARD - 統整性實測及試色、cc小教室、妝容分享
C c 🌱
不想錯過有趣的文章?追蹤我吧!