B13 唔會冇用,不過個效果一定差過未有性接觸嘅人打 家計會都話作用因人而異 我都係非處去打😂只可以講呢啲野盡人事聽天命