iPhone 13 Pro成員: 淨漢(銀色) 明浩(天峰藍) 順榮、瀚率(石墨色)
imgur
imgur
imgur
imgur
(Max版): 圓佑、碩珉(天峰藍) 珉奎(金色) 燦(石墨色) 知勳(銀或金色)
imgur
imgur
imgur
imgur
imgur
========= iPhone 13成員: (mini版): 勝哲(PRODUCT Red)
imgur
========= iPhone 12 Pro成員: 知秀(銀色)
imgur
========= iPhone 12成員: 俊輝(黑色和白色) 勝寛(綠色)
imgur
imgur
imgur
========= 然後身為萬年星粉的勝寛,手上還有一台Galaxy Z Fold2 (可能還有一台Z Flip3)
imgur
(上述機種名單非完整,成員可能還有使用其他機型) (部分照片取自Weverse,如有不妥請告知!)